Welkom op onze website

AVTAB is een bedrijf dat zich voornamelijk richt op het maken van plattegronden en het verzorgen van de veiligheid- en gezondheid signalisatie.


Er worden drie typen plattegronden onderscheiden:


Ontruimingsplattegronden voorzien gebruikers van een gebouw van de hoogst noodzakelijke informatie om het pand op een snelle efficiënte manier te ontvluchten.


De aanvalsplattegrond voorziet externe hulpdiensten van de hoogst noodzakelijke informatie om een gebouw in geval van een calamiteit snel en efficiënt te betreden.


Beide plattegronden voorzien het beste in deze behoefte door zoveel mogelijk te beperken in gepresenteerde informatie.


Een veiligheidsplattegrond kan veel breder worden ingezet en zal dus meer informatie bevatten dan een ontruimingsplattegrond of een aanvalsplattegrond.


Wat zijn de kosten van een ontruimings- en of veiligheidsplattegrond?


Vele factoren hebben invloed op de tijd die nodig zijn voor het maken van de plattegronden:

Pictogrammen volgens

NEN-ISO 7010